MintState WebLog

2015 서울모토쇼 본문

이모저모

2015 서울모토쇼

MintState 2015. 4. 13. 09:25

이제 2015 서울 모토쇼가 끝났습니다.

 

많은 업체에서 이번 모토쇼에 참석하였는데 볼꺼리는 작년보다 조금 늘어난 정도인것 같습니다.

여전히 컨셉카가 적네요... ㅡㅡ

 

내년을 기약하며 사진 몇장 올려 봅니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Comments
댓글쓰기 폼